Gebruik medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek – Huisartsenpraktijk Havelte – Havelte

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Havelte

Welkom op de website van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk te Havelte. Hier kunt u informatie vinden over de praktijk, maar daarnaast ook het laatste medische nieuws en informatie over geneesmiddelen.

Belangrijke informatie omtrent het corona virus

Heeft u de huisarts nodig? Kom niet naar de praktijk maar neem altijd eerst telefonisch contact met ons op. Onze praktijk neemt maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Lees hier meer over corona maatregelen.

Uw Zorg Online App

Voor herhaalrecepten, e-consulten en het inzien van uw dossier kunt u gebruik maken van het patiëntenportaal en/of de app Uw Zorg Online. Wilt u weten hoe dit werkt? Of u aanmelden? Klik op deze link.

Snel naar

Huisartsenpraktijk Havelte
Koningskamp 2a 7971 AH Havelte

Gebruik medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Havelte werkt af en toe mee aan wetenschappelijk onderzoek.  Hiervan wordt u persoonlijk op de hoogte gesteld indien dit van toepassing is.

Bescherming van uw privacy

Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent, dat mag ook niet volgens de privacy-wetgeving. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Bezwaar

Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen.

Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor dit wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van de praktijk of aan een van de huisartsen. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van deze medische gegevens.

Tot slot

Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met één van de huisartsen.