Huisartsenpraktijk Havelte is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0521 341234 kies 1
Spoednummer: 0521 341234 kies 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Spreekuur/ uitslagen

Elke werkdag wordt er spreekuur gehouden, uitsluitend volgens afspraak. U kunt gedurende de openingstijden bij voorkeur tussen 8.00 uur en 11.30 uur bellen om u in te laten plannen door de assistente. Indien u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken, dan kunt u het best voor 10.00 uur bellen. De afspraken kunt u maken via telefoonnummer 0521-341234, keuze 4. Wilt u bij de assistente aangeven wanneer u meerdere zaken wilt bespreken of langer dan 10 minuten denkt nodig te hebben. Als u een voorkeur voor huisarts aangeeft zal de assistente met inplannen proberen hier rekening mee te houden. Ons streven is dat u zo veel mogelijk een vaste arts heeft, die bij afwezigheid zal worden vervangen door een collega. Indien u wordt verwezen, dan zal de huisarts u tijdens het consult (normaliter) de verwijzing meegeven. U kunt dan zelf de afspraak regelen of dit direct aan de balie door de doktersassistente laten doen. In een aantal situaties zult u een afspraak via de post ontvangen. Per 1 januari 2013 worden er ook avondspreekuren gehouden op dinsdag- en donderdagavond van 17.00 - 18.30 uur. Ook dit uitsluitend op afspraak.

 

Aanwezigheid artsen:

aanwezigheid artsen

 

 

 

 

 

 

  Vraag reden van contact door doktersassistente.

Onze assistentes vragen altijd naar de reden van uw komst. Dat heeft te maken met het beter kunnen plannen van het spreekuur. Hierdoor kunnen we onze wachttijden zo kort mogelijk houden. Ook kunnen ze spoedindicaties ertussen uithalen. Bij spoed is het altijd noodzakelijk om de reden te vertellen. Ook onze assistentes houden zich aan het beroepsgeheim.

  Niet verschenen op afspraak.

Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij, naar landelijke richtlijnen, een wegblijftarief voor patiënten die wegblijven van een afspraak zonder dat tijdig te melden.                                                                

Waarom een wegblijftarief?                                                                                                                                                             Het komt regelmatig voor dat patiënten bij ons een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur verschijnen. Hierdoor gaat spreekuurtijd verloren die we graag aan andere patiënten besteden. De drukte op de spreekuren neemt toe en wij willen zoveel mogelijk patiënten kunnen ontvangen die zorg nodig hebben. Het is daarom voor ons en voor andere patiënten erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt.                                                                           Als u een afspraak heeft en niet kunt komen, meld dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren (maandagt/m vrijdag) bij de assistente. Een andere patiënt kan dan uw plek innemen. Veelal kunt u direct een nieuwe afspraak maken. Belt u later of niet, dan brengen wij een wegblijftarief bij u in rekening. Natuurlijk hebben wij begrip voor overmacht. In die gevallen kunnen wij besluiten om het tarief niet in rekening te brengen.                                                                                   De hoogte van het wegblijftarief is vastgesteld op €25,-. voor een enkel consult en €50,-. voor een dubbel consult. We brengen het wegblijftarief bij u in rekening. U kunt dit tarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren. 


  Bespreken uitslagen.

Uitslagen kunt u opvragen bij de assistente via telefoonnummer 0521- 341234, keuze 4, tussen 14.00 uur en 15.00 uur.  De assistente zal de uitslagen met u bespreken. Indien nodig zal de assistente met u afspreken dat de huisarts u terugbelt.