Spreekuur/ uitslagen

Elke werkdag wordt er spreekuur gehouden, uitsluitend volgens afspraak. U kunt gedurende de openingstijden bellen om u in te laten plannen door de assistente. Indien u voor dezelfde dag een afspraak wilt maken, dan kunt u het best voor 10.00 uur bellen. De afspraken kunt u maken via telefoonnummer (0521) 341234. Wilt u bij de assistente aangeven wanneer u meerdere zaken wilt bespreken of langer dan 10 minuten denkt nodig te hebben. Als u een voorkeur voor huisarts aangeeft zal de assistente met inplannen proberen hier rekening mee te houden. Ons streven is dat u zo veel mogelijk een vaste arts heeft, die bij afwezigheid zal worden vervangen door een collega. Indien u wordt verwezen, dan zal de huisarts u tijdens het consult (normaliter) de verwijzing meegeven. U kunt dan zelf de afspraak regelen of dit direct aan de balie door de doktersassistente laten doen. In een aantal situaties zult u een afspraak via de post ontvangen. Per 1 januari 2013 worden er ook avondspreekuren gehouden op dinsdag- en donderdagavond van 17.00 - 18.30 uur. Ook dit uitsluitend op afspraak.

Indeling spreekuren:

A. Bulten - Cremers     maandag   dinsdag                        donderdag   vrijdag

C.A.N. Visser               maandag   dinsdag   woensdag    donderdag 

H.E. Barkema              maandag   dinsdag   woensdag                         vrijdag

P.G.M. van Riswick      maandag                  woensdag                         vrijdag

C.Bultje                        maandag   dinsdag    woensdag                       

E.J. Hertenberg                                                                     donderdag


Bespreken uitslagen:

Uitslagen kunt u opvragen bij de assistente via telefoonnummer (0521) 341234. De assistente zal de uitslagen met u bespreken. Indien nodig zal de assistente met u afspreken dat de huisarts u terugbelt.