Huisartsenpraktijk Havelte is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0521 341234 kies 1
Spoednummer: 0521 341234 kies 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

POH GGZ

 De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen. Bij een vermoeden van deze problemen kan de huisarts een beroep doen op de POH-GGZ. Tijdens een kennismakingsgesprek met de patiënt inventariseert  de POH-GGZ samen met de patiënt de problemen die er spelen. 

Enkele voorbeelden van klachten die kunnen spelen zijn: Somberheid, depressieve gevoelens, overbelasting/overspannenheid , burnout- klachten, angstklachten, lichamelijke klachten waar geen directe oorzaak voor te vinden is, problemen in de relatie, een scheiding, moeite met opvoeden van kinderen, verslavingsproblemen, rouwverwerking, eenzaamheidsgevoelens etc.

De POH-GGZ kijkt samen met u naar de achtergronden van u psychische klachten. Wanneer in kaart gebracht is wat er precies aan de hand is, kunt u een advies krijgen over een passende behandeling of begeleiding. Een verwijzing kan dan bijvoorbeeld zijn naar het maatschappelijk werk of naar een psycholoog. Ook kan het zijn dat u een aantal gesprekken met de POH-GGZ voert om samen te kijken wat u nodig heeft om de problemen zelf weer het hoofd te kunnen bieden. 

Het kan zijn dat u huisarts u verwijst naar de POH-GGZ maar u kan hier ook zelf om vragen.  De kosten van deze zorg vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, waar ook de huisartszorg is ondergebracht. 

Ook is het binnenkort mogelijk om deel te nemen aan groepspreventietrainingen (bij voldoende deelnemers). In het najaar starten we met een cursus ‘voluit leven’ en we zijn van plan om de cursus ‘met lef’  begin 2016 te starten. Deze trainingen zullen plaats vinden op vrijdagochtend van 09.00-11.00 uur en worden gegeven in samenwerking met de psychologenpraktijk Educare. 

Binnen de huisartsenpraktijk Havelte is er op 3 dagen een POH-GGZ werkzaam: Op maandag en dinsdagmiddag is mevrouw M. Lambeck aanwezig en op donderdag mevr. G. van Gijssel.

Voluit leven