Huisartsenpraktijk Havelte is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0521 341234 kies 1
Spoednummer: 0521 341234 kies 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Gebruik medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

De huisartsenpraktijk Havelte werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht en het Radboud UMC in samenwerking met de Huisartsen Zorg Drenthe (HZD). Door dit onderzoek willen we de zorg aan u en nieuwe patiënten verbeteren. Het onderzoek is met name gericht op het verbeteren van de integrale zorg aan de patienten in Drenthe. U kunt daar bij helpen doordat we uw medische gegevens mogen gebruiken.

 

De onderzoeksvraag is: 

Welke aanpassingen zijn voor 1 januari 2018 in de Drentse huisartsenpraktijk nodig om patiënten op een integrale manier te behandelen?

 

Bij aanpassingen kun je denken aan een andere consultvoering en - duur, andere indicatoren, hernieuwde taakverdeling binnen de praktijk en meer regie en zelfzorg door de patiënt. Belangrijk hierbij is dat de huidige kwaliteit van zorg minimaal van hetzelfde hoge niveau blijft; ketenzorg heeft de kwaliteit van zorg voor de chronisch zieke patiënt sterk verbeterd en dit willen we behouden.

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel van het onderzoek wordt de huidige situatie in Drenthe in kaart gebracht: bij hoeveel patiënten is er sprake van multimorbiditeit, hoeveel consulten vinden jaarlijks plaats voor elk van de chronische aandoeningen en vinden er al gecombineerde consulten plaats?

 

Het tweede deel van het onderzoek is meer praktisch van aard. De huisartsen en medewerkers van praktijken wordt gevraagd mee te denken over de huidige organisatie van de zorg voor de chronisch zieke patiënt en wat er nodig is voor een integrale benadering. In dit stadium wordt ook de patiënt om input gevraagd.

 

Verdere informatie kunt u lezen in onderstaande bericht van de HZD of op de website onder het kopje 'Gebruik van medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek'

 

Om u goed te kunnen behandelen heeft een huisarts allerlei informatie van u nodig. Informatie die u de huisarts zelf vertelt maar ook uw lengte, leeftijd, bepaalde bloeduitslagen enzovoort. Deze gegevens worden medische gegevens genoemd. Met deze gegevens kan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. In deze brief geven wij u hierover uitleg.

Bescherming van uw privacy

Natuurlijk willen we niet dat de onderzoekers weten wie u bent, dat mag ook niet volgens de privacy-wetgeving. De medische gegevens die nodig zijn voor het onderzoek worden dan ook zonder persoonlijke gegevens naar onderzoekers verstuurd. Uw naam wordt vervangen door een unieke code, zodat uw gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.  

Bezwaar

Als u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens hoeft u niets te doen. De huisartsenpraktijk Havelte doet mee met onderzoek en zal gegevens van zijn/haar patiënten ter beschikking stellen voor onderzoek.

Het kan natuurlijk dat u toch bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens. Wilt u niet dat uw medische gegevens voor dit wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt dan kunt u dit doorgeven aan de assistente van de praktijk of aan een van de huisartsen. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.  

Als u ouder/voogd van een minderjarige of wettelijk vertegenwoordiger van een wilsonbekwaam persoon bent, beslist u over het gebruik van deze medische gegevens.

Tot slot

Wij hopen u voldoende informatie te hebben gegeven. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met een van de huisartsen.