Huisartsenpraktijk Havelte is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0521 341234 kies 1
Spoednummer: 0521 341234 kies 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Wkkgz / klachtenregeling

Klachtenregeling HAP Havelte

 

Waar kan ik terecht met een klacht over een arts of zorginstelling?

Een klacht over een arts of zorginstelling bespreekt u eerst met de arts of instelling. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij verschillende instanties.

Klachtenfunctionaris

Komt u er samen met de zorgverlener niet uit? Of weet u niet hoe u uw onvrede bespreekbaar moet maken? Ga dan naar de klachtenfunctionaris. Deze helpt u om samen met de zorginstelling een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is gratis voor u.

De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

Nog niet iedere zorgaanbieder heeft zo’n klachtenfunctionaris. Op 1 januari 2017 is dit voor elke zorgaanbieder wettelijk verplicht. Heeft uw zorgaanbieder nog geen klachtenfunctionaris? Vraag dan bij uw zorgaanbieder na op welke wijze u een klacht kunt indienen. Indien nodig kunt u advies vragen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Geschilleninstantie

Komt u er niet uit met uw zorgaanbieder, al dan niet met bemiddeling van de klachtenfunctionaris? Dan kunt u overwegen een rechtszaak aan te spannen. Maar u kunt ook naar een geschilleninstantie, als uw zorgaanbieder daarbij is aangesloten. Op 1 januari 2017 is dat voor elke zorgaanbieder wettelijk verplicht.

De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie. Heeft u schade geleden? Dan kan de geschilleninstantie een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie is bevoegd om een schadevergoeding van in ieder geval € 25.000 toe te kennen. In het geschillenreglement van de zorgaanbieder staat het exacte bedrag.

Tuchtcollege

Met een klacht over een zorgverlener of arts kunt u ook naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Lees waarover u een klacht kunt indienen op de website van het tuchtcollege.

Het tuchtcollege beoordeelt na een ernstige klacht of de zorgverlener een berisping dan wel een waarschuwing krijgt of (tijdelijk) zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Landelijk meldpunt zorg: hulp en advies bij klachten

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft over een operatie die niet goed is verlopen. Ze informeren u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Ook beantwoorden ze uw vragen en helpen u met praktische tips. Ernstige klachten geeft het Landelijk Meldpunt Zorg door aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg leest u hoe u contact met het meldpunt kunt opnemen.